Các Vi điều khiển và các chương trình chạy chúng được nhúng trong các thiết bị điện tử tiêu dùng và thiết bị công nghiệp tạo ra tiết kiệm được nhiều giờ trong ngày làm việc. Chúng tôi đánh giá cao giá trị thời gian cũng như tiền tệ lớn. Nó được biết rằng bạn không bao giờ có thể lấy lại thời gian bị khi nó đã bị trôi qua. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi được tập trung xung quanh ý tưởng này.

Tại DIENTUXANH, chúng tôi phục vụ cho người sáng tạo những người phát triển các hệ thống nhúng. Chúng tôi cung cấp các công cụ tiết kiệm thời gian của họ. Đừng chần chừ  nửa, hảy sử dụng các sản phẩm và công cụ phát triển của chúng tôi và cho phép bạn chuyển từ ý tưởng sang thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn nhất.

Sức khoẻ và an toàn môi trường:

Chúng tôi cam kết sâu sắc với sức khoẻ và sự an toàn của nhân viên. Hiện tại chúng tôi đang thực hiện hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2004. Chúng tôi đã tăng cường hiệu quả về môi trường và áp dụng quy định này cho tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh doanh – sản xuất, dịch vụ và tổ chức của chúng tôi. Về y tế, DIENTUXANH đang áp dụng tiêu chuẩn quốc tế OHSAS 18001 cho các hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp.

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ XANH

Zalo: 0939395952
Skype: machdieukhien
Bán hàng : dientuxanhvn@gmail.com
Hỗ trợ kỹ thuật: dientuxanhvn@gmail.com